join

our team.

MSP Consultant

Location: Finspång, Östergötland, Sweden

Notice

This position is no longer open.

Job Number: 1496

External Description:

Om Randstad Sourceright

Randstad Sourceright är ett fristående bolag som erbjuder VMS- (Vendor management services)/MSP -(Managed service programs) program som hanterar och supporterar konsultintensiva bolags resursbehov. Det inkluderar bland annat hantering av konsultflöden, relation, uppföljning och kvalitetssäkring av leverantörer, effektiviserad fakturering och inte minst support till beställande chefer. Uppläggen för våra respektive kunder tas fram och formas enligt kundönskemål och behov.
Genom Randstad Sourceright får bolag med hög volym på konsulter och stor beställarorganisation en lösning som innebär att de enbart har en enskild kontaktyta gällande; beställningar, fakturering, uppföljning, avtalsförhandling samt att vi hanterar alla relationer med leverantörer och ger support till beställande chefer, HR och Inköp. För kunden sparar detta tid och säkrar både kvalité och efterlevnad av rutiner och processer.

Tycker du att den konsultativa delen av rekryteringsarbetet i vår verksamhet är det som är allra roligast? Går du igång på att bygga nära kundrelationer som vilar på förtroende, tydlighet och välfungerande samarbete? Kanske är det samtidigt så att försäljning inte är det du vill fokusera din energi på – kanske inte heller de mest fördjupade personbedömningarna i form av intervjuer och teståterkoppling face-to-face? Läs då vidare – för här kan vi ha nästa roll för just dig.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden

I rollen som MSP-konsult (som tidigare gått under namnet account specialist) jobbar du on-sight hos Siemens tillsammans med andra kollegor från Randstad Sourceright med samma specialistområde som du. Som MSP-konsult kan man kortfattat säga att du fungerar som specialiserad mellanhand mellan Siemens’s rekryterande chefer och Siemens’s olika leverantörer av konsultlösningar. Detta innebär att man i egenskap av expert stöttar rekryterande chefer i arbetet med att ta in konsulter – från att ta fram kravprofil och att gå ut med förfrågan till externa leverantörer, till att gå igenom inkomna kandidat-förslag, göra CV-bedömningar och presentera de mest intressanta och relevanta lösningsförslagen för organisationens chefer.

Varför välja Randstad Sourceright och Siemens?

Här får du möjligheten att agera konsult och specialist med inblick i inte mindre än två globala organisationer som båda präglas av trevlig atmosfär och stark innovationskraft. Här får du också möjlighet att specialiserade dig inom ett nischat område på marknaden (Vendor management) och skaffa dig bred kunskap som kan vara till stor nytta oavsett vilket område inom HR du önskar att röra dig mot i framtiden.

Vem är du?

Vi tror att du är en konsultativ person som brinner för fina kundrelationer. Du har förmodligen arbetat med rekrytering och/eller konsulthantering i åtminstone något år tidigare och har från detta med dig både förmågan att granska och kompetensbedöma CV:n, liksom att coacha och stötta kunder i hur de gör sina bedömningar av kompetens och det egna kompetensbehovet. Vi ser även att du är kommunikativt lagd och trivs med, och kan hantera, en stor mängd kontaktytor då du utöver cheferna även vårdar relationerna till våra underleverantörer.
Då du inom ramen för rollen arbetar i gränslandet mellan inte mindre än två globala organisationer (Siemens och Randstad Sourceright) bör du kunna kommunicera obehindrat på både engelska och svenska i både tal och skrift.

Job Number: 1496

Community / Marketing Title: MSP Consultant

Location_formattedLocationLong: Finspang, Ostergotlands lan SE